Bewindvoeren met een persoonlijke aanpak in Limburg

atlas-vrijwillig-inkomensbeheer

BEWINDVOERING

Beschermingsbewind is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand of vanwege sociale omstandigheden, tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. Een bewindvoerder neemt deze taak over. Uiteraard is een combinatie van Bewindvoering en Mentorschap mogelijk.

atlas bewindvoering

MENTORSCHAP

Mentorschap is een beschermingsmaatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken. Een mentor komt op voor de belangen van een persoon die dit zelf niet meer kunnen op gebied van zorg, verpleging en begeleiding.. Uiteraard is een combinatie van Bewindvoering en Mentorschap mogelijk.