BEWINDVOERING

Beschermingsbewind is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand of vanwege sociale omstandigheden, tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. Een bewindvoerder neemt deze taak over.

Wat zijn de mogelijkheden?!

In zo’n geval kunnen iemands goederen onder bewind gesteld worden. Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene doet de bewindvoerder ook de aanvragen voor bijzondere bijstand, huur- en zorgtoeslag en de belastingaangifte. Ondanks dat het geen primaire taak is van de bewindvoerder zal hij echter wel proberen binnen zijn mogelijkheden schuldenregelingen te treffen.

Als cliënt kunt u zelf bewindvoering aanvragen. Meestal gebeurt dat met hulp van een familielid of hulpverlener. Een bewindvoerder wordt aangesteld en ook weer ontheven van zijn of haar taak door de rechtbank. Mocht beschermingsbewind de voorkeur genieten dan kunnen wij dit voor u aanvragen bij het kantongerecht. Bij toekenning van de bewindvoering zullen wij aan de kantonrechter verantwoording afleggen over alle zaken die onder het bewind vallen. Uiteraard is een combinatie van Bewindvoering en Mentorschap mogelijk.

MENTORSCHAP

Mentorschap is een beschermingsmaatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken. Een mentor komt op voor de belangen van een persoon die dit zelf niet meer kunnen op gebied van zorg, verpleging en begeleiding.