MENTORSCHAP

Mentorschap is een beschermingsmaatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken. Een mentor komt op voor de belangen van een persoon die dit zelf niet meer kunnen op gebied van zorg, verpleging en begeleiding. Dit kan zijn door een verstandelijke beperking, dementie of psychische aandoening. Een Mentor voert de zorg niet uit maar komt op voor de belangen van een persoon en coördineert deze. Ook helpt een mentor met het nemen van beslissingen op gebied van zorg wanneer de ontvangen informatie complex is.

Om hiervoor te zorgen is er regelmatig contact tussen de mentor, client en zorgverleners waarbij de wensen aangegeven en georganiseerd kunnen worden. Uiteraard is een combinatie van Bewindvoering en Mentorschap mogelijk.

Herkent u, of iemand in uw omgeving, zich hierin kunt u contact opnemen met Atlas Bewindvoering voor een vrijblijvend gesprek.


BEWINDVOERING

Beschermingsbewind is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand of vanwege sociale omstandigheden, tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. Een bewindvoerder neemt deze taak over.