img 06 - 816 73 0 72
img info@atlas-bewindvoering.nl
img Postbus 442 | 6130 AK Sittard Atlas Bewindvoering maakt deel uit van maatschap REM

Visie

Financiële rust voor iedereen creëren en ontzorgen is de visie die Atlas Bewindvoering nastreeft. De visie wordt ondersteund door vier pijlers te weten Professionaliteit, Transparantie, Vertrouwen en Motivatie.

BEWINDVOERING

Beschermingsbewind is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand of vanwege sociale omstandigheden, tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. Een bewindvoerder neemt deze taak over.

INKOMENSBEHEER

Op vrijwillige basis worden alle financiële belangen behartigd. Alle inkomsten en betalingen verlopen dan via Atlas Bewindvoering. Samen wordt er een persoonlijk budgetplan opgesteld dat op uw situatie is afgestemd. Een budgetplan is een overzicht van inkomsten en uitgaven.