VISIE

Financiële rust voor iedereen creëren en ontzorgen is de visie die Atlas Bewindvoering nastreeft. De visie wordt ondersteund door vier pijlers te weten Professionaliteit, Transparantie, Vertrouwen en Motivatie.


BEWINDVOERING

Beschermingsbewind is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand of vanwege sociale omstandigheden, tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. Een bewindvoerder neemt deze taak over.


MENTORSCHAP

Mentorschap is een beschermingsmaatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken. Een mentor komt op voor de belangen van een persoon die dit zelf niet meer kunnen op gebied van zorg, verpleging en begeleiding.